Basen för sunt spelande

Att spela spel är ju i sin naturliga form förenat med lek, glädje och lite tidsfördriv. Som vuxen kopplas det gärna ihop med avkoppling och nöje. Som med alla goda laster kan det dock ibland bli för mycket av det goda och goda vanor blir plötsligt ovanor och kan på sikt leda till ohälsa av olika slag – så hur håller man då sitt spelande på en sund nivå?

En bra start är att fråga sig själv varför man gör det och sedan svara sig själv riktigt ärligt. I tider med penning kriser är det lätt att vända sig till spel för en ”quick fix”. Det är ju vare sig förenat med nöje eller löser grunden till ens riktiga problem. Detsamma gäller om man skärmar av sociala kontakter och familj genom att spendera all sin tid med spel.

Sunt spelande handlar till stor del om balans. Balanserat användande av tid och pengar gör det hela mycket mer njutbart. Har man en tendens att tappa kontrollen kan man använda sig av olika små spärrar och alarm på sitt spelkonto. Kanske spenderar man inte mer än en viss summa i ett och samma spel, under en månad osv. Vissa tider på dygnet tillåter man inte sig själv logga in.

Ett litet schema och en budget gör att nöjet förblir ett nöje. Känner man med sig att det börjat spåra ur och det roliga inte är roligt längre finns det på de flest kasino sidor också länkar till olika grupper som stöttar och hjälper.